درباره ما

در سال ۱۳۹۹ تیمی متشکل از متخصصین مجرب به رهبری نوابغ حوزه الکترونیک گرد هم جمع شده و با تحقیقات و مطالعات فراوان در راستای رفع کمبود ها و افزایش رفاه مردم عزیز گروهی با نام فست فیکس را تشکیل دادند تا با هدف سرویس دهی سریع با کیفیت و با قیمت منصفانه نیازهای مصرف کننده های گرامی را در حوزه تعمیرات و نگهداری وسایل و تجهیزات الکترونیک تحت پوشش قرار دهند. اعضای این گروه امیدوارند که بتوانند با تکیه بر تجربه و تخصص اعضا و با حمایت مصرف کنندگان گرامی سطح جدیدی از خدمات را در اختیار مشتریان عزیز قرار دهند.